Stichting de Kaai HOME     HISTORIE     AANVRAAG DOEN     TOEWIJZINGEN     ANBI     CONTACT     
         


       
 

Aanvraag

Kan uw club, organisatie of instelling een goed plan niet realiseren wegens geldgebrek? Mogelijk dat Stichting De Kaai u kan helpen... Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai kunt u uw aanvraag schriftelijk richten aan het secretariaat.

   
       
         
   

Stuur uw aanvraag naar:
Stichting De Kaai, Postbus 31, 3360 AA Sliedrecht of naar info@stichtingdekaai.nl

Tips voor uw aanvraag
Onderbouw uw aanvraag goed. Niet alleen financieel, maar geef ook de redenen aan waarom juist in uw geval de steun van de stichting zo belangrijk is. Wees concreet: vertel precies waarom u de bijdrage nodig hebt, waaraan u deze gaat besteden en wat de planning is. Is er al een deel van het bedrag beschikbaar (al dan niet via andere sponsors), vermeld dit dan.


Enkele projecten die steun van Stichting de Kaai hebben ontvangen:

Speeltuin

Baggerfestival
Financiële ondersteuning van het Baggerfestival in 2017 waarvoor het grote podium bij het Raadhuis geplaatst is.

   
Baggerfestival

Baggerfestival
Financiële ondersteuning van het Baggerfestival in 2017 waarvoor het grote podium bij het Raadhuis geplaatst is.

   
Hooizolder

De Hooizolder
Het Natuur- en Milieucentrum De Hooizolder heeft t.b.v. een tentoonstelling over duurzaamheid ondersteuning gevraagd voor de aanschaf van een houten tuinhuis en de inrichting met audiovisuele middelen.

   
Wilhelmus Muziekkorpsen

Wilhelmus Muziekkorpsen
Om een taptoe voor iedereen toegankelijk te maken in Sliedrecht, heeft Wilhelmus Muziekkorpsen ondersteuning gevraagd bij de bekostiging van de taptoe.

   
Door water Fit

Door Water Fit
De Sliedrechtse zwemvereniging Door Water Fit heeft financiële steun gevraagd bij de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen.

   
Voetbalvereniging Sliedrecht

Voetbalvereniging Sliedrecht
Voetbalvereniging Sliedrecht heeft een tegemoetkoming gekregen voor de aanschaf van 70 voetballen voor de jeugdteams.

   


Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
Er is een bijdrage in de kosten voor het koelsysteem van de Maaltijdbus van Stichting Welzijnswerk gedaan. Door deze bijdrage ondersteunen we de organisatie die oudere en kwetsbare inwoners in Sliedrecht het mede mogelijk om hen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen.

Maaltijdbus

      
         
               
   
ANBI 

Stichting de Kaai
Postbus 31
3360 AA Sliedrecht

Tel. 078 - 6390020

info@stichtingdekaai.nl   

 

Contact opnemen?
Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai stuurt u dan per (digitale) post uw aanvraag aan het secretariaat.