Stichting de Kaai HOME     HISTORIE     AANVRAAG DOEN     TOEWIJZINGEN     ANBI     CONTACT     
         


 
       
 

Historie

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig is op initiatief van Bouwvereniging De Waert, een aantal koppelingen tot stand gebracht van gemeenschappelijke antenne-inrichtingen (Vb. 5- en 10-hoogflats), de zgn. GAI's. Zo ontstond de Centrale Antenne Inrichting (CAI) te Sliedrecht.

   
       
         
   

Mede onder druk van de landelijke overheid wordt, in 1983, door het toenmalige bestuur van De Waert, de CAI verzelfstandigd. Zo ontstond Stichting C.A.I. te Sliedrecht. Na de verkoop, midden jaren 90, van de bedrijfsactiviteiten richt de stichting zich onder de nieuwe naam "Stichting De Kaai" op het nieuwe doel, het geven van financiële steun aan de gemeenschap.

We steunen culturele en maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen, natuur en milieu, monumentenzorg, volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk. De afgelopen twintig jaar hebben tal van stichtingen, organisaties en clubs van die mogelijkheid geprofiteerd en hebben ze, mede dankzij Stichting de Kaai, hun plannen kunnen realiseren.

   
         
               
   
ANBI 

Stichting de Kaai
Postbus 31
3360 AA Sliedrecht

Tel. 078 - 6390020

info@stichtingdekaai.nl   

 

Contact opnemen?
Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai stuurt u dan per (digitale) post uw aanvraag aan het secretariaat.