Stichting De Kaai heeft als doel het geven
van financiële steun aan de gemeenschap.
Wat doen wij?

Primair steunt Stichting De Kaai financiële doelen in de Sliedrechtse gemeenschap. Deze doelen omvatten zowel culturele en maatschappelijke organisaties als ook instanties op het gebied van natuur en milieu, monumentenzorg, volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk.

Stichting De Kaai steunt niet alleen Sliedrechtse en regionale doelen, maar ook landelijke fondsen zoals Stichting Hulp Roemenië, giro 555 en het Prinses Maxima Centrum.

Hoe steunt de stichting?

Heel simpel. Binnen het bestuur worden de aanvragen getoetst op het belang van de aanvraag voor de gemeenschap en gezorgd voor een evenredige verdeling van toewijzingen over de organisaties. N.a.v. de discussie wordt over de aanvragen besloten. De afgelopen twintig jaar hebben tal van stichtingen, organisaties en clubs van die mogelijkheid geprofiteerd en hebben ze mede dankzij Stichting De Kaai hun plannen kunnen realiseren.

Historie

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig is op initiatief van Bouwvereniging De Waert, een aantal koppelingen tot stand gebracht van gemeenschappelijke antenne-inrichtingen (Vb. 5- en 10-hoogflats), de zgn. GAI's. Zo ontstond de Centrale Antenne Inrichting (CAI) te Sliedrecht.

Mede onder druk van de landelijke overheid wordt, in 1983, door het toenmalige bestuur van De Waert, de CAI verzelfstandigd. Zo ontstond Stichting C.A.I. te Sliedrecht. Na de verkoop, midden jaren 90, van de bedrijfsactiviteiten richt de stichting zich onder de nieuwe naam "Stichting De Kaai" op het nieuwe doel, het geven van financiële steun aan de gemeenschap.

We steunen culturele en maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen, natuur en milieu, monumentenzorg, volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk. De afgelopen twintig jaar hebben tal van stichtingen, organisaties en clubs van die mogelijkheid geprofiteerd en hebben ze, mede dankzij Stichting de Kaai, hun plannen kunnen realiseren.  

De Kaai viert zilveren jubileumfeest in Lockhorst

Stichting De Kaai bestond eind 2022 25 jaar Dat hebben we niet zomaar voorbij laten gaan, maar vierde dat met een feestelijke lustrumavond in partycentrum De Lockhorst. De avond werd opgeluisterd met een heerlijk diner, muziek en een praatje van Olympisch topatleet Gregory Sedoc.

Het was een feestelijke avond met muziek van een delegatie van Wilhelmus’ Muziekkorpsen en Gregory Sedoc had een inspirerend verhaal. Zijn weg is natuurlijk niet alleen maar positief geweest, maar hij vertelde ook wat en hoe hij leerde van de dalen en tegenslagen die hij heeft gekend. Dat verhaal spreekt natuurlijk niet alleen sporters aan, maar is voor iedereen heel interessant. Om 20.00 uur werd er overgeschakeld naar Nederland – Argentinië.

Van de stichtingen en verenigingen die op het feestje van stichting De Kaai waren uitgenodigd, waren er steeds twee bestuursleden aanwezig.  ,,Voor het jubileum van de stichting hebben de 67 aanwezige verenigingen 2500 euro gekregen. In totaal hebben we dus 167.500 euro weggegeven. Stichting De Kaai is ooit ontstaan uit de verkoop van Centrale Antenne Inrichting (CAI). Na de verkoop werd het stichting De Kaai en werd het een goede doelen stichting zodat het geld niet helemaal verdampte. We delen de opbrengst uit de rente van het kapitaal. Want hoewel we midden in een crisis zitten,  renderen de beleggingen nog steeds goed.

Aanvraag doen

Kan uw club, organisatie of instelling een goed plan niet realiseren wegens geldgebrek? Mogelijk dat Stichting De Kaai u kan helpen... Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai kunt u uw aanvraag schriftelijk richten aan het secretariaat.

Stuur uw aanvraag naar:
Stichting De Kaai, Postbus 31, 3360 AA Sliedrecht
of naar secretariaat@stichtingdekaai.nl

Tips voor uw aanvraag
Onderbouw uw aanvraag goed. Niet alleen financieel, maar geef ook de redenen aan waarom juist in uw geval de steun van de stichting zo belangrijk is. Wees concreet: vertel precies waarom u de bijdrage nodig hebt, waaraan u deze gaat besteden en wat de planning is. Is er al een deel van het bedrag beschikbaar (al dan niet via andere sponsors), vermeld dit dan.

Enkele projecten die steun van Stichting de Kaai hebben ontvangen:

De Hooizolder

Het Natuur- en Milieucentrum De Hooizolder heeft t.b.v. een tentoonstelling over duurzaamheid ondersteuning gevraagd voor de aanschaf van een houten tuinhuis en de inrichting met audiovisuele middelen.

Wilhelmus Muziekkorpsen

Om een taptoe voor iedereen toegankelijk te maken in Sliedrecht, heeft Wilhelmus Muziekkorpsen ondersteuning gevraagd bij de bekostiging van de taptoe.

Door Water Fit

De Sliedrechtse zwemvereniging Door Water Fit heeft financiële steun gevraagd bij de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen

Voetbalvereniging
Sliedrecht

Voetbalvereniging Sliedrecht heeft een tegemoetkoming gekregen voor de aanschaf van 70 voetballen voor de jeugdteams.

Baggerfestival

Financiële ondersteuning van het Baggerfestival in 2017 waarvoor het grote podium bij het Raadhuis geplaatst is.

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Er is een bijdrage in de kosten voor het koelsysteem van de Maaltijdbus van Stichting Welzijnswerk gedaan. Door deze bijdrage ondersteunen we de organisatie die oudere en kwetsbare inwoners in Sliedrecht het mede mogelijk om hen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen.

Toegewezen aanvragen

De laatste 25 jaar heeft Stichting de Kaai diverse verenigingen, culturele instellingen en andere instanties gesteund.
Op deze pagina een overzicht van enkele instanties.

Werkgroep Korenfestival

Les Chantres

Klaverjasclub De Reling

Wilhelmus Muziekkorpsen

OBS Roald Dahl

Wereldwinkel

School Bleyburgh

VV Sliedrecht

ASVZ

Buurtvereniging Baanhoek

Trimclub ABC

United by Music

Wielercomité Sliedrecht

The Old Music Players

De Hooizolder

Stichting Dierenasiel

Schaakvereniging

Gereformeerde kerk Sliedrecht

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Stichting comité 4 en 5 mei

Stichting Sliedrecht Bruist

Toneelgroep Onder ons

Jeu de Boules

Anne de Vriesschool

EHBO Sliedrecht

Griendencollege

Struikelstenen Sliedrecht

De Kameleon

Johan Huijzer

Atletiekvereniging AAA

Synergos

COV Soli Deo Gloria

Biljartclub de Reling

Zorghuis Alblasserwaard

Nationaal Park de Biesbosch

Badminton-vereniging Shuttle Up

SOJS

Buurt Bestuurt Sliedrecht Oost

Rode Kruis

Stichting Het Vlot

DAF Brandweer

Kledingbank Hardinxveld

Talima

Moby Dick

Pand 33

Hartrecreatie sport

Passaat

Stichting Stedenband Sliedrecht

De Buurman

De Dijksynagoge

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting de Kaai voldoet aan deze criteria. Dit betekent onder andere dat wij geen belasting hoeven te betalen over onze schenkingen.

Download hier ons ANBI-formulier.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Het RSIN nummer van Stichting De Kaai is 41119318 en het fiscale nummer 0060-81.666. Ieder bestuurslid ontvangt per bijgewoonde vergadering een vergoeding. Gemiddeld vinden er vier vergaderingen per jaar plaats.

De Kaai ANBI mockup

2021

Van de ingediende aanvragen (111 stuks) is 83,78 % toegewezen, het laagste bedrag was
€ 400 en het hoogste € 10.000.

2020

Van de ingediende aanvragen (68 stuks) is 47% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 500 en het hoogste € 15.000.

2019

Van de ingediende aanvragen (68 stuks) is 66% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 250 en het hoogste € 44.000.

2018

Van de ingediende aanvragen (53 stuks) is 60% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 210 en het hoogste € 25.000.

2017

Van de ingediende aanvragen (79 stuks) is 42% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 210 en het hoogste € 25.000.

2016

Van de ingediende aanvragen (92 stuks) is 56% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 150 en het hoogste € 5.000.

2015

Van de ingediende aanvragen (62 stuks) is 55% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 250 en het hoogste € 25.000.

2014

Van de ingediende aanvragen (62 stuks) is 55% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 150 en het hoogste € 25.000.

2013

Van de ingediende aanvragen (75 stuks) is 66% toegewezen, het laagste bedrag was
€ 250 en het hoogste € 25.000.

2012

Van de ingediende aanvragen (62 stuks) is 40% toegewezen. Het laagste bedrag dat is toegekend is
€ 500,-. Het hoogste bedrag is € 15.000,-. In verband met het lustrumjaar is er over dit jaar een hoger bedrag aan gelden toegekend dan andere jaren.

Contact

Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai stuurt u dan per (digitale) post een aanvraag aan het secretariaat.

Tel. 078 - 6390020
secretariaat@stichtingdekaai.nl

Secretariaat:
Stichting de Kaai, Postbus 31,
3360 AA Sliedrecht

Bestuur Stichting De Kaai:

Voorzitter
Joke van Bakel-Middelweerd

Secretaris
Jan Blokland

Penningmeester
Walter Borsje

Leden
Andre Boer
Hugo Meijwaard
Marcel Klein
Adri Lugthart