Devaca   Sliedrecht (29)
Stichting De Kaai heeft als doel het geven van financiële steun aan de gemeenschap.
5347
Historie

Begin jaren zeventig is op initiatief van Bouwvereniging De Waert, de Centrale Antenne Inrichting (CAI) te Sliedrecht onstaan.

Mede onder druk van de landelijke overheid wordt, in 1983, door het toenmalige bestuur van De Waert, de CAI verzelfstandigd. Zo ontstond Stichting C.A.I. te Sliedrecht. Na de verkoop, midden jaren 90, van de bedrijfsactiviteiten richt de stichting zich onder de nieuwe naam "Stichting De Kaai" op het nieuwe doel, het geven van financiële steun aan de gemeenschap.

Stichting De Kaai steunt culturele en maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen, natuur en milieu, monumentenzorg, volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk.

Wat doen wij?

Primair steunt Stichting De Kaai financiële doelen in de Sliedrechtse gemeenschap. Deze doelen omvatten zowel culturele en maatschappelijke organisaties als ook instanties op het gebied van natuur en milieu, monumentenzorg, volksgezondheid, onderwijs en maatschappelijk werk.

De Kaai  078 kopiëren
Hoe steunt de stichting?

Heel simpel. Binnen het bestuur worden de aanvragen getoetst op het belang van de aanvraag voor de gemeenschap en gezorgd voor een evenredige verdeling van toewijzingen over de organisaties. N.a.v. de discussie wordt over de aanvragen besloten. De afgelopen 25 jaar hebben tal van stichtingen, organisaties en clubs van die mogelijkheid geprofiteerd en hebben ze mede dankzij Stichting De Kaai hun plannen kunnen realiseren.

De Kaai viert zilveren jubileumfeest in Lockhorst

Stichting De Kaai bestond eind 2022, 25 jaar. Dat hebben ze niet zomaar voorbij laten gaan, maar gevierd met een feestelijke lustrumavond in partycentrum De Lockhorst. De avond werd opgeluisterd met een heerlijk diner, muziek en een presentatie van Olympisch topatleet Gregory Sedoc.

Het was een feestelijke avond met muziek van een delegatie van Wilhelmus Muziekkorpsen. Gregory Sedoc had een inspirerend verhaal. Zijn weg is natuurlijk niet alleen maar positief geweest, maar hij vertelde ook wat en hoe hij leerde van de  tegenslagen die hij heeft gekend. Dat verhaal spreekt natuurlijk niet alleen sporters aan, maar is voor iedereen heel interessant. Om 20.00 uur werd er overgeschakeld naar voetbalwedstrijd Nederland – Argentinië.

Voor het jubileum van de stichting hebben de 71 aanwezige verenigingen 2500 euro gekregen. In totaal heeft de Stichting dus €177.500 gedoneerd aan de organisaties.

4815
Hoe vraagt U aan?

Heeft U een goed plan en wilt U in aanmerking komen voor financiële steun? Mogelijk dat Stichting De Kaai u kan helpen. Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai kunt u uw aanvraag schriftelijk richten aan het secretariaat.

Stuur uw aanvraag naar:
Stichting De Kaai, Postbus 31, 3360 AA Sliedrecht
of naar secretariaat@stichtingdekaai.nl

Tips voor uw aanvraag
Onderbouw uw aanvraag goed. Niet alleen financieel, maar geef ook de redenen aan waarom juist in uw geval de steun van de stichting zo belangrijk is. Wees concreet: vertel precies waarom u de bijdrage nodig hebt, waaraan u deze gaat besteden en wat de planning is. Is er al een deel van het bedrag beschikbaar (al dan niet via andere sponsors), vermeld dit dan.

Devaca   Sliedrecht (137)
ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting de Kaai voldoet aan deze criteria.

Download hier ons ANBI-formulier.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Het RSIN nummer van Stichting De Kaai is 41119318 en het fiscale nummer 0060-81.666. Ieder bestuurslid ontvangt per bijgewoonde vergadering een vergoeding. Gemiddeld vinden er vier vergaderingen per jaar plaats.

2023

Van de ingediende aanvragen (107 stuks) is 89,7 % toegewezen, het laagste bedrag was € 150 en het hoogste € 25.000.

2022

Van de ingediende aanvragen (107 stuks) is 89,7 % toegewezen, het laagste bedrag was € 150 en het hoogste € 25.000.

2021

Van de ingediende aanvragen (111 stuks) is 83,78 % toegewezen, het laagste bedrag was € 400 en het hoogste € 10.000.

2020

Van de ingediende aanvragen (68 stuks) is 47% toegewezen, het laagste bedrag was € 500 en het hoogste € 15.000.

2019

Van de ingediende aanvragen (68 stuks) is 66% toegewezen, het laagste bedrag was € 250 en het hoogste € 44.000.

2018

Van de ingediende aanvragen (53 stuks) is 60% toegewezen, het laagste bedrag was € 210 en het hoogste € 25.000.

2017

Van de ingediende aanvragen (79 stuks) is 42% toegewezen, het laagste bedrag was € 210 en het hoogste € 25.000.

Enkele projecten die steun van Stichting de Kaai hebben ontvangen:

De Hooizolder

Wilhelmus Muziekkorpsen

Door Water Fit

Voetbalvereniging
Sliedrecht

Logo Baggerfestival 2023 RGB

Baggerfestival

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Speeltuin julianaplein havenkwartier (2)
Contact

Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun van Stichting De Kaai stuurt u dan per (digitale) post een aanvraag aan het secretariaat.

Tel. 06 19 57 92 93
secretariaat@stichtingdekaai.nl

Secretariaat:
Stichting de Kaai, Postbus 31,
3360 AA Sliedrecht

Bestuur Stichting De Kaai:

Voorzitter
Joke van Bakel-Middelweerd

Secretaris
Jan Blokland

Penningmeester
Walter Borsje

Leden
Andre Boer
Hugo Meijwaard
Marcel Klein
Adri Lugthart